Engineering Plant Design and Engineering Software
سه شنبه 25 بهمن 1390  
همایش فاوای نفت بیست و چهارم بهمن ماه سال 1390

 
همایش فاوای نفت در تاریخ 24 بهمن ماه سال 1390 با حضور جمعی از مدیران، متخصصان و صاحب نظران صنعت نفت برگزار شد.
جناب آقای مهندس قلعه بانی مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران، معاونت محترم وزیر نفت به همراه جناب آقای مهندس خجسته مهر معاونت محترم وزیر نفت در برنامه­ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری و جناب آقای مهندس صدری افقه مدیرعامل محترم شرکت پشتیبانی ساخت، ضمن بازدید از غرفه شرکت پارلاصنایع از توانمندیها و عملکرد نرم افزار فنی مهندسی Pars Plant (تولید این داخل) آشنا و بدینوسیله حمایت خود را در بکارگیری و ارتقاء آن اعلام کردند.
همچنین هر سه نفر به اتفاق فرمودند. که در اولین فرصت دستور ثبت نام نرم­افزار Pars Plant در Vendor List نرم­افزارهای مجاز در طراحی پلانت را صادر خواهند کرد. وعده همکاری مدیران در شناساندن بیشتر نرم­افزار پارس پلانت در عرصه ملی باعث قوت قلب ما میشود.
شرکت پارلاصنایع وظیفه خود میداند که از زحمات جناب آقای مهندس تولائی مدیریت محترم فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران و همچنین از زحمات جناب آقای مهندس صادقی معاونت محترم فناوری اطلاعات و از سایر همکاران ایشان، که در برگزاری این همایش زحمت کشیدند و بطور کامل از این نرم افزار حمایت فرمودند، تشکر و قدر دانی نماید.
ضمناً این شرکت از جناب آقای مهندس طالبی مدیریت محترم اسبق فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران که در برگزاری همایش فاوای نفت و معرفی نرم افزار فنی مهندسی پارس پلانت همکاری داشته­اند صمیمانه تشکر و قدردانی می کند. در پایان از رهنمودهای جناب آقای دکتر مهرداد کازرونی مدیر عامل محترم شرکت سامانه­های برنامه­ریزی منابع کرانه کمال تشکر را دارد.