Engineering Plant Design and Engineering Software
شنبه 24 آبان 1393  
حضور در نهمین نمایشگاه نفت و گاز شیراز

 
حضور در نهمین نمایشگاه نفت و گاز شیراز:  

شرکت پارلا صنایع با حضور خود در نهمین نمایشگاه نفت و گاز شیراز، نسخه چهارم نرم افزار Pars Plant را برای عموم رو نمایی کرد.
این رو نمایی با استقبال زیادی رو به رو شد، بازدید و توجه
جناب آقای مهندس جوادی -معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران- و جناب آقای دکتر عمادی-معاون محترم وزیرنفت و رئیس تحقیق و پژوهش شرکت ملی نفت و سرپرست پژوهشگاه صنعت نفت- و جناب آقای دکتر نعمت الهی - مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت- باعث شد که عظم راسخ ما را در راستای گزاره گمارش اولیه خود که همان "واقعیت بخشیدن به رویای طراحان" است محکم تر شود.