Engineering Plant Design and Engineering Software
شنبه 21 آبان 1390  
شرکت در نمایشگاه کی اف-اوکراین

 
شرکت پارلاصنایع در راستای معرفی نرم افزار فنی مهندسی پارس پلانت و شناخت جوامع بین المللی از این دستاورد ملی، در نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در کی اف که از تاریخ 26 مهر ماه سال جاری تا تاریخ 2 آبان ماه صورت گرفت شرکت نمود. که این بار هم با استقبال گرم بازدیدکنندگان رو به رو شد.
شرکت پارلاصنایع در راستای گزاره گماش اولیه خود که در " واقعیت بخشیدی به رویای طراحان" می باشد شرکت می کند.