Engineering Plant Design and Engineering Software
شنبه 21 آبان 1390  
برگزاری پنجمین سمینار پارس پلانت

 
 شرکت پارلاصنایع با کمال افتخار اعلام می دارد که پنجمین سمینار معرفی نرم افزارهای فنی مهندسی پارس پلانت و پارس مپ در روز هجدهم مهرماه سال 1390 در ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC برگزار شد.
هدف از برگزاری این سمینار معرفی نسل جدید نرم افزارهای فنی مهندسی در زمینه طراحی پلانت بود.

 

شرکت پارلاصنایع همواره در راستای گزاره گماش اولیه خود که در "واقعیت بخشیدی به رویای طراحان" می باشد حرکت می کند.